AKTS - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar

İşletmelerde Sayısal Uygulamalar (ISL122) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletmelerde Sayısal Uygulamalar ISL122 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pınar Kaya Samut
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, yöneticilerin karşılaşabilecekleri problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini göstermektedir. Derste, istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletmelere dair problemlerin tanımlanıp, istatiksel tekniklerle analiz ederek çözümleyebilme
Dersin İçeriği Yöneticilerin karşılaşabilecekleri problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla çözümü; istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmelerdeki uygulamalar, istatistik, veri, değişken kavramları Armutlulu Bölüm 1-2
2 Verilerin derlenmesi ve grafik çizimleri Armutlulu Bölüm 3
3 Verilerin özetlenmesi (merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri) Armutlulu Bölüm 4
4 Tanımlayıcı istatistik excel uygulamaları
5 Kısa süreli sınav
6 Olasılık teorisi Armutlulu Bölüm 5
7 Özel olasılık dağılımları Armutlulu Bölüm 7
8 Özel olasılık yoğunlukları Armutlulu Bölüm 8
9 Vize sınavı
10 Örnekleme dağılımları Armutlulu Bölüm 9
11 Parametlerin kestirimi Armutlulu Bölüm 10
12 Hipotez sınamaları Armutlulu Bölüm 11
13 Hipotez sınamaları Armutlulu Bölüm 11
14 Regresyon analizi Armutlulu (işletmelerde uyg.ist.) Bölüm 5
15 Hipotez sınamaları ve regresyon Excel uygulamaları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İsmail Hakkı Armutlulu, İşletmelerde Uygulamalı istatistik
2. İsmail Hakkı Armutlulu, Işletme istatistiğine giriş
Diğer Kaynaklar 3. Necmi Gürsakal, İstatistik 1-2
4. Fahamet Akın, Sosyal Bilimlerde istatistik
5. Paul Newbold, William L. Carlson and Betty Thorne, Statistics for Business and Economics, Pearson Education
6. Thomas K. Tiemann, Introductory Business Statistics
7. Marcelo Fernandes, Statistics for Business and Economics

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek X
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek X
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek X
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek X
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek X
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek X
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek X
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek X
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek. X
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek X
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 14 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 152