AKTS - İşletme Simulasyonu

İşletme Simulasyonu (MAN477) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletme Simulasyonu MAN477 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin Özgen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme eğitiminin ilk üç yılında alınan teorik derslerin çevrimiçi simülasyon ortamında gerçeğe en yakın şekilde somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Gerçek hayatın bir benzetimi olan simülasyon ortamında şirket içi ve dışı faktörlerden kaynaklanan nedenlerle oluşan iş yaşamının karmaşıklığının fark edilmesi ve bu karmaşıklıkla nasıl başa çıkabileceklerini ve takım elemanı olarak nasıl başarılı olunabileceğinin anlaşılması bu dersin bir diğer hedefidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş ortamının karmaşık yapısını anlar
  • Bir işletmenin başarısının hangi faktörler ile ölçüldüğünü bilir
  • İşletme içindeki ve dışındaki faktörlerin, kararlar üzerindeki önemini kavrar
  • Güçlü bir takım oyuncusu olmak için gerekli olan bilgi ve becerilerin farkına varır
Dersin İçeriği Ürün tasarımı yapılması, hedef Pazar seçimi, kapasite planları, süreç tasarımı, konumlandırma, üretim planlama, finansman yöntemleri, finansal tabloların ve dengeli şirket karnesinin analizi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simulasyon Ortamında Öğrenme Programın el kitabı
2 Dengeli şirket karnesi- Balanced Scorecard Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
3 Pazarlama Kararları: Pazar analizi, konumlandırma, ürün geliştirme, fiyatlandırma, iletişim ve dağıtım kanalları kararları Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
4 Üretim Kararları: Kapasite kararları, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
5 Finans Kararları: Finansal Tablo analizleri, temel oran analizleri Ogretim elemanı tarafından hazırlanacaktır
6 Deneme Oyunları ve Değerlendirme Programın el kitabi
7 Dönem 1- Değerlendirme Programın el kitabi
8 Dönem 2- Değerlendirme Programın el kitabi
9 Dönem 3- Değerlendirme Programın el kitabi
10 Dönem 4- Değerlendirme Programın el kitabi
11 Dönem 5- Değerlendirme Programın el kitabi
12 Dönem 6- Değerlendirme Programın el kitabi
13 Dönem 7 - Değerlendirme Programın el kitabi
14 Dönem 8 - Değerlendirme Programın el kitabi
15 Final Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Capsim User Guide

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 30 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 30 30
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 128