ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.