ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.