ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr