ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Atılım Üniversitesi

İşletme Fakültesi