ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans programının süresi 8 yarıyıldır. Öğrenciler müfredattaki 38 zorunlu dersi, 12 adet seçmeli dersi ve zorunlu yaz stajını tamamlayarak programı tamamlamış olurlar.