ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş 1 2 3 3
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
LOG103 Hukuka Giriş 3 0 3 5
MAN111 İşletmeye Giriş 3 0 3 6.5
LOG101 Lojistiğe Giriş 3 0 3 5
ECON101 İktisada Giriş I 3 0 3 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 2 22 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG102 Temel Muhasebe ve Finansal Tablolar 3 0 3 5
ECON102 İktisada Giriş II 3 0 3 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
MAN112 Yönetime Giriş 3 0 3 6
MAN122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar 3 0 3 5.5
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
Toplam 21 0 20 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
LOG203 Kombine Taşımacılık 3 0 3 6
LOG205 Lojistikçiler için Hukuk 3 0 3 5
LOG209 Dış Ticarete Giriş 3 0 3 5
MAN241 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN203 Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 6
Toplam 18 0 18 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG204 Türk Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri 3 0 3 6
LOG206 Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I 3 0 3 4
LOG210 İhracat ve İthalat Yönetimi 3 0 3 5
LOG212 Uluslararası Ticaret 3 0 3 6
MAN204 Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
Toplam 18 0 18 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG305 Lojistik ve Taşımacılık Hukuku 3 0 3 6
LOG311 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
LOG-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE3FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE3FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
Toplam 9 0 18 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG306 Depolama ve Envanter Yönetimi 3 0 3 7
MAN438 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3 5
LOG-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE3SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE3SP3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
Toplam 9 0 18 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG401 Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku 3 0 3 7
LOG405 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3 0 3 6
LOG499 Yaz Stajı 0 0 0 6
LOG-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
LOG-GE4FA1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 8 0 20 41

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG404 Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi 3 0 3 7
LOG406 Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri 3 0 3 6
LOG-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
LOG-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
Toplam 8 0 17 30

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
LOG303 Avrupa Birliği-Gümrük Birliği 3 0 3 5
LOG308 Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı 3 0 3 5
LOG309 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
LOG312 Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları 3 0 3 5
LOG315 Uluslararası Lojistik 3 0 3 5
LOG316 Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi 3 0 3 5
LOG317 İhracat ve Lojistik Simülasyonları 3 0 3 5
LOG322 Lojistik ve Taşımacılıkta Bütünleşik Kalite Sistemleri 3 0 3 6
LOG402 Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar 3 0 3 6
LOG408 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi 3 0 3 5
LOG409 Elektronik Ticaret 3 0 3 6
LOG414 Risk Yönetimi 3 0 3 6
LOG422 Ticaret ve Lojistikte Bilgi Teknolojileri 3 0 3 5
LOG425 Lojistikte Güncel Konular 3 0 3 6
LOG429 Lojistikte Girişimcilik ve KOBİ`ler 3 0 3 6
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
MAN440 Digital Marketing 3 0 3 5
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
MAN446 Yatırım Analizi 3 0 3 5
MAN449 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
ECON419 Küreselleşme ve Bölgeselleşme 3 0 3 6
PR236 Medya ve Toplum 3 0 3 5
PR235 Sanat Tarihi ve Anlayışarı 3 0 3 5
PR424 Kriz Yönetimi 1 0 3 5
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 0 3 5
PR428 Küreselleşme ve Uluslararası İletişim 3 0 3 5
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
LOG430 Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon 3 0 3 6
LOG491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
LOG493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
LOG495 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 5
LOG497 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 5
LOG444 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Pratik Eğitim 3 0 3 6
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
LOG481 Ortak Eğitim Uygulaması V 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
Toplam 221 0 222 346