AKTS - Kombine Taşımacılık

Kombine Taşımacılık (LOG203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kombine Taşımacılık LOG203 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Nurcan Özyazıcı Sunay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkiye ve dünyada kullanılan kombine taşımacılık kavramının teorilerle birlikte temel anlayışın verilmesini ve aynı zamanda, lojistik firmalarının maliyetlerini düşürmeye yönelik, en uygun taşıma yönteminin belirlenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Taşımacılıktaki ana düzenlemeler hakkında bilgiye sahip olmak
  • Kombine taşımacılık çeşitleri arasından karşılaştırma yaparak firmalar açısından en uygun seçimi yapabilmek
  • Türkiye’deki kombine taşımacılığın durumu ve özelliklerini yorumlayabilmek
Dersin İçeriği Taşıma çeşitleri, kombine taşımacılık bileşenleri, tarafları, tarafların yasal yükümlülükleri ve gerekli dökümanlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kombine Taşımacılığın Değişen Yüzü Genel bilgiler ve ders içeriği hakkında bilgi
2 Uluslararası Taşımacılık Çeşitleri Örnek olay araştırması http://www.combinedtransport.com/
3 Kombine Taşımacılıkta Kullanılan Temel Kavramlar ve Türkiye’deki Uygulamaları Article: “An Innovative Approach for Sustainable Intermodal Transport”, Cumhur Atılgan, Ekim 2005,
4 Kullanımdaki Uluslararası Ticari Dökümanlar/ Belgeler OECD, “Intermodal Transport, National Peer Review: Turkey”, chapter 3, pp.41-85
5 Intermodal Taşımacılık OECD, “Intermodal Transport, National Peer Review: Turkey”, chapter 4, pp.99-112
6 Intermodal Taşıma Çeşitleri- II OECD, “Intermodal Transport, National Peer Review: Turkey”, chapter 4, pp.99-112
7 Ara Sınav Ara sınav
8 Taşımacılığın Yönetim Kademesi Article: “An Innovative Approach for Sustainable Intermodal Transport”, Cumhur Atılgan, Ekim 2005 Ders Kitabı Bölüm 7-8 ss.34-44
9 Maliyet Unsuru Açısından Taşımacılık http://www.uic.org/spip.php?article3149,
10 Fiyatlama, Sigortalama ve Taşıma Politikaları http://www.uic.org/spip.php?rubrique2162, taşımacılar, taşıma operasyonları, sigortalama
11 Kombine Taşımacılık Mevzuatı http://www.uic.org/spip.php?article2788, kodlama, sertifika ve standartlar listesi
12 Öğrenci Sunumları 15. dk. sunum
13 Öğrenci Sunumları 15. dk. sunum
14 Öğrenci Sunumları 15. dk. sunum
15 Genel Tekrar Genel Tekrar
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. OECD, “Intermodal Transport, NationalPeer Review: Turkey”
2. UDH: Turkish Combined Transport Strategy , Dr.Metin ÇANCI- Dr.Murat ERDAL : International transport Management
Diğer Kaynaklar 3. UNECE: Transport Committee’s Documents

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 60