ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt- Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde derse göre farklı notlandırma sistemlerinin oluşturulabilir.