ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 akademik yılında İşletme Fakültesi altında eğitim ve öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2012-2013 akademik yılında vermiştir.
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sektör- Üniversite işbirliği kapsamında 2010 yılında Ankara Lojistik Üssü ile eğitim, staj ve istihdam bakımından kapsamlı bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştır.
  • 4 yıllık lisans dönemi boyunca öğrencilerine 50 dersten ve zorunlu stajdan oluşan (38 zorunlu-12 seçmeli ders) bir müfredat sunulmaktadır.
  • Her yarıyıl en az 5 dersten oluşur.
  • Derslerin %85'inin eğitim dili İngilizcedir.
  • Üçüncü sınıftan başlayarak her yarıyılda seçmeli ders öngörülmektedir.