AKTS - Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları

Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (LOG312) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları LOG312 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ulusal ve uluslar arası finansal piyasaları ve fon akışları ile ilgili olarak kullanılan terimleri öğretmektir. Ayrıca, Türkiye’de geçerli olan döviz işlemlerine ilişkin mevzuat öğretilecektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Paranın fonksiyonları, paranın nasıl yaratıldığı ve para teorisi ve para piyasalarının işleyişini kavrar
  • Döviz piyasaları, işlem yapan kuruluşlar, döviz kurlarının belirlenme süreci, spot ve forward kurları tanımlayabilir
  • Kur ve faize dayalı türev işlemleri kavrar
  • Bağlı ve serbest kur politikaları ve bu politikaların oluşumunun tarihi süreci açıklayabilir
  • IMF, Dünya Bankası ve BIS gibi uluslar arası finansal piyasalara etki eden kuruluşlar ve fonksiyonlarını bilir
  • Türk döviz piyasaları ve döviz işlemlerini yönlendiren 32 sayılı karar kapsamındaki hükümleri bilir ve bu hükümlerin uygulamada getirdiği özellikleri değerlendirebilir
Dersin İçeriği Para piyasası, para teorisi, döviz piyasaları, türev işlemler, IMF, Dünya Bankası ve BIS'in fonksiyonları, sermaye hareketleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Para piyasaları ve para piyasalarındaki aktörler Bölüm 1.1: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
2 Paranın fonksiyonları Bölüm 1.1: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
3 Para Teorisi, para arzı ve talebi Bölüm 1.2: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
4 Döviz piyasaları, spot ve forward döviz işlemleri Bölüm 2.1-5: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
5 Türev işlemler Bölüm 2.1-5: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
6 Para politikaları Bölüm 5: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 IMF, Dünya Bankası ve BIS’in uluslar arası döviz ve para piyasalarındaki rolü Bölüm 6: An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets Charles Van Marrewijk
9 1980 Öncesi Dönemde Türk Döviz Piyasaları Ders notları 1-30
10 Türk Parası, Döviz İşlemleri ve Değerli Madenlere İlişkin Maddeler Bölüm 1-2: Türk Parasının Değerini Korumaya İlişkin 32 Sayılı Karar
11 Dış Ticaret İşlemleri ve Görünmeyen İşlemler Bölüm 3-4: Türk Parasının Değerini Korumaya İlişkin 32 Sayılı Karar
12 Sermaye Hareketleri Bölüm 5: Türk Parasının Değerini Korumaya İlişkin 32 Sayılı Karar
13 Sermaye Hareketleri-Krediler Bölüm 5: Türk Parasının Değerini Korumaya İlişkin 32 Sayılı Karar
14 Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi Ders Notları 31-44
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü Ders notları 1-50
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. An Introduction to International Money and Foreign Exchange Markets, Charles Van Marrewijk http://www.adelaide.edu.au/cies/papers/0407.pdf
Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları ve Mevzuat

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 90