AKTS - Lojistikte Girişimcilik ve KOBİ`ler

Lojistikte Girişimcilik ve KOBİ`ler (LOG429) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistikte Girişimcilik ve KOBİ`ler LOG429 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hande Emin Benli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistik açısından temel kavram ve teorilerin değerlendirilerek temel bilgileri oluşturmak ve Türkiye’deki işletmelere yönelik bir bakış açısı yaratmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme çeşitleri ve girişimcilik özellikleri alanlarını tanımlamak.
  • KOBİ tanımı ve özellikleri ve Türkiye’deki KOBİ’leri tanımlamak.
  • KOBİ’lerin Türkiye’deki yeri ve önemini takdir eder.
  • KOBİ’lerin sahip olduğu özellikler açısından lojistik firmalarının değerlendirmek.
Dersin İçeriği Uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistiğin tanımı, girişimcilerin özellikleri ve işletme çeşitleri, lojistik alanındaki KOBİ?lerin girişimci özellikleri, girişimci KOBİ?lere yönelik güncel veriler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimcilik Kavramı ve Girişimciliğin Önemi Ders kitabı 1- Bölüm1 sS.15-30 ve Bölüm 2
2 Türkiye’de Girişimcilik http://www.gemconsortium.org/docs/download/2297, Global Entrepreneurship monitör raporu, www.tusiad.org.tr sitelerinden güncel makale ve istatistikler
3 İşletme Çeşitleri ve Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) İşletmeler www.kosgeb.gov.tr, www.kobi.org.tr, www.tobb.org.tr sitelerinde araştırma ve inceleme
4 Küresel KOBİ’ler ve Girişimcilik Küresel KOBİ örnekleri araştırma ve tartışma
5 KOBİ’lerin Türkiye’deki Yeri ve Önemi www.kosgeb.gov.tr, www.ibp.gov.tr
6 Türkiye’de Lojistiğin Güncel Durumu Güncel Lojistik Haberleri tartışma
7 Ara Sınav
8 Lojistik Alanındaki KOBİ’ler ve Özellikleri www.loder.org.tr, www.e-musiad.com
9 Türkiye ve Dünya’dan Lojistikçi KOBİ Örnek Olay İncelemeleri Güncel haberler ve tezler
10 KOBİ’lerin Lojistikteki Yeri ve Önemi Güncel makaleler, http://www.handyshippingguide.com/shipping-news/study-shows-freight-and-logistics-of-prime-importance-to-smes-as-dhl-express-sign-new-lease_4332 ,“Truly Global Study Shows Trade Flows Changing as Power Moves to Less Developed Economies”, www.worldbank.org
11 Girişimci KOBİ Örnek Olay İncelemeleri Ders kitabı 2- Chapter 7 ve 12
12 Türkiye’deki KOBİ’lerin Girişimci Özelliklerinin Araştırılması- Öğrenci projeleri Öğretim görevlisi ile belirlenen KOBİ’ler üzerinde yapılan değerlendirme ve görüşmeler
13 Öğrenci Sunumları 15 dk. sunum
14 Öğrenci Sunumları 15 dk. sunum
15 Öğrenci Sunumları 15 dk. sunum
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Bessant, John and Joe Tidd, Innovation and Entrepreneurship, John Willy and Sons Ltd., United Kingdom, 2011.
4. Norman M. Scarborough, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management (7th Edition),2013.
Diğer Kaynaklar 2. http://www.gemconsortium.org/docs/download/2297 Application examples from Turkey and world, case studies and academic articles are made use of during the course.
3. www.kosgeb.gov.tr, www.kobi.org.tr, www.tobb.org.tr, www.loder.org.tr, www.e-musiad.com, www.worldbank.org

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 148