AKTS - Lojistikte Güncel Konular

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistikte Güncel Konular LOG425 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze, Karma
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, lojistikteki güncel güncel konuları anlamaya yönelik bir altyapı sağlamaktadır. Bu dersin amacı, vaka analizi, sınıf çalışmalrı ve tartışmalar yoluyla lojistikteki çağdaş konuların anlaşılması ve geliştirilmesidir. Bu ders öğrencilere lojistik alanındaki mevcut akademik ve pragmatik yaklaşımları eleştirel bir biçimde kavratmak için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Lojistik Yönetimi alanında yeni gelişmelere ilişkin farkındalık yaratmaktır.
Dersin İçeriği Bilgi yönetimi, lojistikte inovasyon, trendler: tersine ve yeşil lojistik, lojistik projesi yönetimi, e-ticaret, sürdürülebilirlik, kalite yönetimi, şehir lojistiği, insani lojistik, teknoljinin stratejik yönetimi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar Ders Notları
2 Dünyada Lojistik Eğitimi Ders Notları
3 Uluslararası Lojistik ve Lojistik Bilgi Sistemleri Ders Notları
4 Bilgi Yönetimi Ders Notları
5 Lojistikte İnovasyon Ders notları
6 Trendler:tersine lojistik, yeşil lojistik Ders Notları
7 Örnek Vaka Çalışmaları Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Trendler: e-ticaret, sürdürülebilirlik,yalın tedarik zincir,AR&GE yönetimi Ders notları
10 Lojistik Yönetiminde karar verme araçları Ders notları
11 Proje Yönetimi(AB) Ders Notları
12 Kalite Yönetimi Ders Notları
13 Trendler:KEnt lojistiği,insani yardım lojistiği Ders notları
14 Teknolojinin stratejik yönetimi Ders Notları
15 Lojistike Kariyer Fırsatları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Trends in Supply Chain Design and Management Technologies and Methodologies. Editors: Jung, Hosang, Chen, Fengshan Frank, Jeong, Bongju (Eds.) 2007.
2. . Logistics Management. Products, Actors, Technology - Proceedings of the German Academic Association for Business Research, Bremen, 2013. Editors: Dethloff, J., Haasis, H.-D., Kopfer, H., Kotzab, H., Schönberger, J. (Eds.)
3. Sustainable Urban Logistics: Concepts, Methods and Information Systems. Editors: Gonzalez-Feliu, Jesus, Semet, Frédéric, Routhier, Jean-Louis (Eds.) 2014
Diğer Kaynaklar 4. The Supply Chain Differentiation Guide A Roadmap to Operational Excellence. Authors: Hofmann, Erik, Beck, Patrick, Füger, Erik 2013
5. Efficiency and Logistics. Editors: Clausen, Uwe, Hompel, Michael ten, Klumpp, Matthias (Eds.) 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 143