AKTS - Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi (LOG408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi LOG408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Fedai UZUN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders uluslararası lojistik ve dış ticarete ilişkin kontrat yönetiminin temel konseptlerini teorik bilgi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Uluslararası lojistik ve dış ticaretin önemli kontrat elemanları uluslararası kontrat yönetimi kapsamında öğretilecektir. Ayrıca uluslararası ticaret ve kontrat yönetimine ilişkin uygulama ve dökümanlar tanıtılacaktır. Bu bağlamda uluslararası kontrat yönetiminin konsept ve alt konseptlerinin tanıtılarak öğrencilerin kontrat yönetiminin uluslararası lojistiğe etkisini anlamaları hedeflenmiştir. Ders uluslararası lojistik altyapının genel tanıtılması ile başlayıp, kontrat yönetimine ilişkin önemli uygulamaların öğretilmesi ile devam edecektir. Kursta ayrıca kontrat yönetimi kapsamında uluslararası satış stratejilerinin geliştirilmesi, satış yönetimi ve uluslararası satışlarda kullanılan bilgi teknolojilerine ait temel bilgilendirme yapılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sözleşme yönetimi açısından dış pazarlara giriş prosedürlerini tanır ve anlar.
  • Sözleşme yönetimini uluslararası lojistik ve dış ticaret açısından algılar ve anlar.
  • Sözleşme yönetimi açısından satış düzenleme süreçlerini bilir.
Dersin İçeriği Yabancı pazarlara giriş metodları, incoterms, uluslararası ticaret dökümanları, uluslararası sözleşmeler ve sözleşme yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 1 Sayfa: 4-17
2 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Altyapısı “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 3 Sayfa: 41-67
3 Yabancı Pazarlara Giriş Metodları “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 4 Sayfa: 71-89
4 Uluslararası Kontratlar ve Kontrat Yönetimi International Contracting, John Van Der Puil, Arjan Van Weele, World Scientific Pub. Co. 1.Edition, 2013
5 Dış Ticaret Terimleri “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 6 Sayfa: 113-133
6 Dış Ticaret Ödeme Terimleri “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 7 Sayfa: 136-158
7 Ara Sınav
8 Dış Ticaret Para Birimi Değişimleri “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 8 Sayfa: 163-187
9 Uluslararası Ticaret Dokümanları “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 9 Sayfa: 191-217
10 Uluslararası Sigorta “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart.Bölüm: 10 Sayfa: 221-256
11 Dış Marketlerde Satış Rolleri ve Gelişmeleri “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster. Bölüm 1
12 Satış Stratejileri “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster.Bölüm: 2
13 Satış Düzenlemeleri “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster.Bölüm: 4
14 Uluslararası Satış İşlemleri “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster.Bölüm: 5 Tüm Bölüm
15 Satış Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uygulamaları “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster.Bölüm: 12 Tüm Bölüm
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. "International Logistics: Management of International Trade Operations”, Pierre A. David, Richard D. Stewart, 3rd Ed, Atomicdog Publication, US, 2010
2. “Selling & Sales Management”, David Jobber and Geoffrey Lancaster, Financial Times, 9th Ed, Prentice Hall, US, 2012.
5. International Contracting, John Van Der Puil, Arjan Van Weele, World Scientific Pub. Co. 1.Edition, 2013
Diğer Kaynaklar 3. “International Logistics: Global Supply Chain Management”, Long Douglas, Kluwer Academic Publishers, USA/The Ned, 2003.
4. “International Marketing and Export Management”, Albaum Gerald, Duerr Edwin, 7nd Ed, Prentice Hall, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 123