AKTS - Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon

Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOG430) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon LOG430 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste, Lojistik ve Taşımacılık alanlarında ihtiyaç duyulan, karar verme ve verilen kararın optimum çözüm olup olmadığı konusunda değerlendirebilme olanağını sağlamak üzere, öğrencilere doğrusal programlamanın teorik ve uygulama açısından temel bilgi ve kıyaslama yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problemin matematiksel modelini oluşturabilecektir.
  • Doğrusal problemlerin çözümü için simpleks metodunu kullanabilecektir.
  • Problemin en iyi veya iyi çözümlerini bulabilecektir.
  • Duyarlılık analizi yapabilecektir.
  • Karar vericiye anlaşılır ve mantıklı sonuçlar verebilecektir.
  • Excel ve WinQsb yazılımlarını kullanarak matematiksel modelleri çözebilecektir.
Dersin İçeriği Doğrusal programlama modellerinin kurulması, modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritması, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikili simpleks algoritma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte İşletmelerin Amaç Fonksiyonunun Oluşturulması Ders Kitabı, Bölüm 1
2 Modelin Kurulumu Ders Kitabı, Bölüm 2 ve 3 http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-093j-optimization-methods-fall-2009/lecture-notes/, Ders 1 ve 2
3 Doğrusal Programlamaya Giriş Ders Kitabı, Bölüm 4
4 Doğrusal Programlamada Problem Analizi Ders Kitabı, Bölüm 4
5 Doğrusal Programlamada Kısıtlayıcılar ve Çözüm Teknikleri Ders Kitabı, Bölüm 4
6 Grafiksel Çözüm ve Optimizasyon Ders Kitabı, Bölüm 5
7 Ara Sınav
8 Örnek İşletme Uygulaması Örnek kar- zarar analizi
9 Simpleks Yöntemi Ders Kitabı, Bölüm 7 http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-093j-optimization-methods-fall-2009/lecture-notes/ Ders 3 ve 4
10 Ağ Optimizasyon Modelleri Ders Kitabı, Bölüm 7
11 Dualite ve Duyarlılık Analizi Ders Kitabı, Bölüm 8 http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-093j-optimization-methods-fall-2009/lecture-notes/ Ders 5-6 ve 7
12 Atama ve Ulaştırma Modelleri Ders Kitabı, Bölüm 8
13 Ulaştırma Modellerinde Duyarlılık Analizi Ders Kitabı, Bölüm 9
14 Örnek Analizi
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Operations Research Models and Methods, Paul A. Jensen and Jonathan F. Bard, John Wiley and Sons, 2003.
2. Introduction to Operations Research, Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Ninth Edition, Mc GrawHill, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 148