AKTS - Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar

Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOG402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar LOG402 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Salih AK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası finansal ve ticari kuruluşlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; tarihsel bir yaklaşım ve disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; finansal sistem ve kurumların temel kavramlarını tanımlayabilecek,
  • Öğrenciler gerçek yaşam deneyimlerinden bir içgörü geliştirmeye yetkin olacaklardır.
  • Öğrenciler bilgilerini kullanarak ulusal ve uluslararası finansal haberler ile politikaları yorumlayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ve Kurumları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 1-14
2 Faiz Oranı Ne Demektir, Değerlemedeki Rolü Nedir? Bölüm 3, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 36-63
3 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış Bölüm 2, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 15-35
4 Faiz oranları Neden Değişir? Bölüm 4, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 64-88
5 Risk ve Vade Yapısı Faiz Oranlarını Nasıl Etkiler? Bölüm 5, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 89-115
6 Finansal Kurumlar Neden Vardır? Bölüm 6, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 134-162
7 Finansal Krizler Neden Meydana Gelir, Ekonomi için Neden Yıkıcıdır? Bölüm 8, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 163-190
8 Ara Sınav
9 Para Politikasının Yürütülmesi: Araçlar, Amaçlar, Strateji ve Taktikler Bölüm 10, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 214-253
10 Para Piyasaları Bölüm 11, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 254-278
11 Tahvil Piyasası Bölüm 12, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 279-301
12 Borsa Bölüm 13, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 323-343
13 İpotek Piyasaları Bölüm 14, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 344-373
14 Döviz Piyasası Bölüm 15, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 374-397
15 Uluslararası Finans Sistemi Bölüm 16, Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins, Prentice Hall, 2012, pp. 398- 424
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Financial Markets and Institutions, Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, 7th Edition, Prentice Hall, 2012, New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 90