AKTS - Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi

Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi (LOG316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dış Ticaretin Finansmanı ve Muhasebesi LOG316 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Fedai UZUN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere dış ticaretin finansmanı amacına yönelik olarak mevcut olan finansman kaynakları (EXIMBANK, KOSGEB, forfeiting , factoring ve leasing gibi) öğretilecektir. Aynı zamanda dövizli işlemlerin muhasebeleştirme usul ve esasları tanıtılacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dış ticaret işlemlerini bilir, ihracat/ithalat finansmanı ve döviz kazandırıcı işlemler için Bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen kısa, orta ve uzun vadeli krediler sağlar.
  • Uluslararası ticaret finansmanı kavramlarını tartışır ve ihracatçılar ve ithalatçılar için en iyi finansal araçları sağlar.
  • İhracat ve ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesini gerçekleştirir.
Dersin İçeriği Kambiyo, döviz ve efektif kavramları, yabancı para cinsinden aktif ve pasif hesaplar, ihracat ve ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Türk Eximbank kredileri, faktoring, forfeiting, leasing.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Ticaret Muhasebesi İçin Gerekli Ön Bilgiler ve Hesap Planının Tanıtılması Sunumlar 17
2 Kambiyo, Döviz ee Efektif Kavramları Sunumlar 1
3 Yabancı Para cinsinden Aktif hesaplar ve örnek muhasebe kayıtları Sunumlar 17
4 Yabancı Para cinsinden Pasif hesaplar ve örnek muhasebe kayıtları Sunumlar 17
5 İhracat işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Sunumlar 17
6 İthalat İşlemlerinin muhasebeleştirilmesi Sunumlar 17
7 Ara sınav Ara sınav
8 Türk Eximbank Kısa vadeli kredileri Sunumlar 5,6
9 Türk Eximbank orta ve uzun vadeli kredileri Sunumlar 5,6
10 Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Sunumlar 5,6
11 İhracat ve döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin garanti programları Sunumlar 8
12 Banka Kredileri Aval ve Kabul Kredileri Prefinansman Alıcı ve Satıcı Kredileri Sunumlar 2,3,4
13 Faktoring ve Forfaiting işlemleri Sunumlar 14
14 Leasing işlemleri sunumlar 15
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü Sunumlar 1-17
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları(Lecture Notes)
2. Export-Import Financing / Harry M. Venedikian
3. International Trade Finance / Tarsem Singh Bhogal
4. International Trade and Finance / Anders Grath
5. Trade Finance Handbook / Beard & Thomas
Diğer Kaynaklar 6. ICC Periodics / ICC 600, 522, 525, 750, 758 Publications

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 123