AKTS - Risk Yönetimi

Risk Yönetimi (LOG414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Risk Yönetimi LOG414 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Uluslararası ticaret kapsamında oluşan rekabetçi koşullar ve piyasanın yarattığı kur, faiz ve kredi riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi hususlarında gereken bilgilendirmenin sağlanması dersin amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel finansal riskleri tanımları ve etkileri kapsamında bilir.
  • Faiz oranlarının vade perspektifi kapsamında oluşumunu belirleyen faktörleri açıklayabilir.
  • Döviz kurlarını belirleyen faktörleri tanımlayabilir.
  • Emtia fiyatlarının ne şekilde belirlendiğini açıklayabilir.
  • Kredi riskinin bileşenleri ve ne şekilde yönetilebileceği hakkında bilgi sahibidir.
Dersin İçeriği Temel risk kavramı, faiz oranları ve döviz kurları, faiz riski, kredi riski, operasyonel risk, emtia fiyat riski, rikten korunma yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk kavramı ve riskin kaynakları ve oluşum sebepleri, finansal risk yönetimine giriş Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 1
2 Faiz oranları ve döviz kurlarını belirleyen faktörler Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 1
3 Temel finansal risklerin belirlenmesi Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 2
4 Faiz Riski ve bileşenleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 3
5 Kur riski ve bileşenleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 3
6 Kur riski ve uluslararası ticarette kur riskinin etkisi Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 4
7 Kur riskinden korunma yöntemleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 4
8 Ara sınav
9 Kredi riskinin bileşenleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 5
10 Kredi riski yönetimi ilke ve yöntemleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 5
11 Emtia fiyatlarına ilişkin riskler ve üretim maliyetlerine etkisi Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 6
12 Emtia fiyat riskinden korunma yöntemleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 6
13 Operasyonel riski oluşturan faktörler Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 7
14 Operasyonel risk yönetim teknikleri Essentials of Financial Risk Management, Horcher, Karen A. Bölüm 7
15 Genel Tekrar ve Saha Uygulamalı Soru Çözümü
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Essentials of Financial Risk Management, Karen A. Horcher, Wiley, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 45 45
Toplam İş Yükü 90