AKTS - Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOG311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi LOG311 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Murat Sezgin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin, akademik ve iş çevresinde en iyi uygulamalara dayalı olarak yapılan tedarik zinciri yönetiminin temellerini gözden geçirmelerini sağlamaktır. Bugün ve yarın tedarik zinciri temel konsepti küreselleşmeden yoğun olarak etkilenecektir. Konsept sektörlerin gelecekteki gelişimi için tedarik zinciri politikalarının şekillenmesi için aktif ve etkileyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin kariyer gelişimleri boyunca kişisel yetenekleri yöneltilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zinciri ilkeleri, uygulamaları, tedarik zincirinin gelişimi, tedarik zincirinin stratejik çerçevesi ve bileşenlerini tanımlamak
  • Tedarik zinciri yönetiminde en iyi uygulamalar, tedarik zincirinde geleneksel temel süreçler ve rekabet stratejilerini analiz etmek
  • Tedarik zincirinde bilgi ve değer akışını saptamak
  • Ana engellemeler, yaygın problemler ve bu konuların üstesinden gelme ile risk yönetimi ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaratma konularını incelemek
  • Tedarik zinciri yönetiminin geleceğini tartışmak
Dersin İçeriği Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zinciri yönetimine giriş ve tanımlar Bölüm I: Supply Chain Management-Best Practices
2 Tedarik zinciri yönetiminin temelleri Bölüm I: Basics of Supply Chain Management
3 Tedarik zinciri yönetiminin önemi Bölüm I: Basics of Supply Chain Management
4 Tedarik zinciri yönetiminin faydaları, ilkeleri ve uygulamaları Bölüm II: Basics of Supply Chain Management
5 Beer game oyunu Bölüm IV: Basics of Supply Chain Management
6 Tedarik zincirinin gelişimi, stratejik çerçevesi ve işbirliği Bölüm IV: Basics of Supply Chain Management Bölüm 13: Supply Chain Management-Best Practices
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 TZY süreçlerinin küresel merkezi Kısım II: Supply Chain Management-Best Practices
9 Tedarik zinciri rekabet stratejileri ve konuları Kısım III: Supply Chain Management-Best Practices Bölüm 1: Logistics & Supply Chain Management
10 Tedarik zinciri yönetiminde değer ve bilgi akışı Bölüm 2: Logistics & Supply Chain Management
11 Tedarik zinciri entegrasyonlarında temel aksaklıklar, yaygın problemler, engellerin üstesinden gelmek ve risk yönetimi Bölüm 12: Logistics & Supply Chain Management
12 Sürdürülebilir tedarik zinciri yaratmak Bölüm 13: Logistics & Supply Chain Management
13 Tersine tedarik zinciri yönetimi Bölüm 14: Logistics & Supply Chain Management
14 Uluslar arası tedarik zinciri yönetiminin rolü Bölüm 1: Logistics & Supply Chain Management
15 Geleceğin tedarik zinciri konuları Bölüm 17: International Logistics
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Logistics and Supply Chain Management, Martin Christopher, Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 75