AKTS - Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi (LOG311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi LOG311 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Murat Sezgin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı öğrencilerin, akademik ve iş çevresinde en iyi uygulamalara dayalı olarak yapılan tedarik zinciri yönetiminin temellerini gözden geçirmelerini sağlamaktır. Bugün ve yarın tedarik zinciri temel konsepti küreselleşmeden yoğun olarak etkilenecektir. Konsept sektörlerin gelecekteki gelişimi için tedarik zinciri politikalarının şekillenmesi için aktif ve etkileyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin kariyer gelişimleri boyunca kişisel yetenekleri yöneltilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tedarik zinciri ilkeleri, uygulamaları, tedarik zincirinin gelişimi, tedarik zincirinin stratejik çerçevesi ve bileşenlerini tanımlamak
  • Tedarik zinciri yönetiminde en iyi uygulamalar, tedarik zincirinde geleneksel temel süreçler ve rekabet stratejilerini analiz etmek
  • Tedarik zincirinde bilgi ve değer akışını saptamak
  • Ana engellemeler, yaygın problemler ve bu konuların üstesinden gelme ile risk yönetimi ve sürdürülebilir tedarik zinciri yaratma konularını incelemek
  • Tedarik zinciri yönetiminin geleceğini tartışmak
Dersin İçeriği Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedarik zinciri yönetimine giriş ve tanımlar Bölüm I: Supply Chain Management-Best Practices
2 Tedarik zinciri yönetiminin temelleri Bölüm I: Basics of Supply Chain Management
3 Tedarik zinciri yönetiminin önemi Bölüm I: Basics of Supply Chain Management
4 Tedarik zinciri yönetiminin faydaları, ilkeleri ve uygulamaları Bölüm II: Basics of Supply Chain Management
5 Beer game oyunu Bölüm IV: Basics of Supply Chain Management
6 Tedarik zincirinin gelişimi, stratejik çerçevesi ve işbirliği Bölüm IV: Basics of Supply Chain Management Bölüm 13: Supply Chain Management-Best Practices
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 TZY süreçlerinin küresel merkezi Kısım II: Supply Chain Management-Best Practices
9 Tedarik zinciri rekabet stratejileri ve konuları Kısım III: Supply Chain Management-Best Practices Bölüm 1: Logistics & Supply Chain Management
10 Tedarik zinciri yönetiminde değer ve bilgi akışı Bölüm 2: Logistics & Supply Chain Management
11 Tedarik zinciri entegrasyonlarında temel aksaklıklar, yaygın problemler, engellerin üstesinden gelmek ve risk yönetimi Bölüm 12: Logistics & Supply Chain Management
12 Sürdürülebilir tedarik zinciri yaratmak Bölüm 13: Logistics & Supply Chain Management
13 Tersine tedarik zinciri yönetimi Bölüm 14: Logistics & Supply Chain Management
14 Uluslar arası tedarik zinciri yönetiminin rolü Bölüm 1: Logistics & Supply Chain Management
15 Geleceğin tedarik zinciri konuları Bölüm 17: International Logistics
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Logistics and Supply Chain Management, Martin Christopher, Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek X
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak X
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek X
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek X
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak X
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak X
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak X
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak X
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak X
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak X
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 75