AKTS - İhracat ve İthalat Yönetimi

İhracat ve İthalat Yönetimi (LOG210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İhracat ve İthalat Yönetimi LOG210 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hande Emin Benli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı İhracat ve İthalat operasyonları ile ilgili uygulamaların gerçek hayattaki işleyişini göstermek ve örnek olaylar ile teori ve pratik arasındaki farkı gözlemleyebilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için ihracat ve ithalat yönetiminin pratik yönlerini değerlendirmek.
  • Firmanın amaçlarına uygun olarak ticari partnerler (alıcı/satıcı, taşıyıcı, tedarikçi) seçmek.
  • İthalat ve ihracat süreçlerine ilişkin anlayış geliştirmek
  • Uluslararası ticari işlemleri eşzamanlı uygulamak
  • Uluslararası sevkiyatlarda iyi tedarik ve belgelendirme süreç pratiği
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlama stratejileri, planlama, kıymetli evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma çeşitlerinin seçimi, ihracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret hareketlerinin yönetimi, akreditif ve diğer ödeme çeşitleri, teslim şekilleri ve taşıma prosedürleri, ithalat ve ihracatta önemli ve zorunlu belgeler, düzenlemeler, gümrükleme ve de

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlama ve İthalat-İhracata Giriş Ders Kitabı- Bölüm 1 ss. 4-13 ve Bölüm 2 ss. 28- 36
2 Uluslararası Ticaret Hadleri Bölüm 4 ss. 94- 107
3 Uluslararası Teslim Şekilleri (INCOTERMS) Detaylı Bölüm 4 ss.107- 129
4 Küresel Tedarik Zinciri ve Uluslararası Düzen Bölüm 5 ss. 131- 159
5 İthalat ve İhracatta yasal çerçeve Bölüm 3 ve 4 ss. 58-79
6 İthalat ve İhracatta düzenleyici çerçeve Bölüm 2 ss. 43- 56
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Serbest Bölgeler, İthalat-İhracat Bölgeleri ve Ticaret Bölgelerinin Rolü Erdoğan Engin ve Meliha Ener, “ The Place And Importance Of Turkish Free Trade Zones In The Process Of Eu Membership”, EconAnadolu, 2009, Eskişehir
9 İhracat mevzuatı ve süreçlerine uygunluk Bölüm 9 ss. 235- 269
10 İhracat Lojistiği Bölüm 9 ss. 235- 269
11 İhracat Finansmanı Bölüm 6 ss. 161- 188 Bölüm 7 ss. 213- 218
12 İthalat mevzuatı ve süreçlerine uygunluk Bölüm 9 ss. 235- 269
13 İthalat Lojistiği Bölüm 9 ss. 235- 269
14 İthalat Finansmanı Bölüm 9 ss. 235- 269 Bölüm 6 ss. 161- 188
15 Genel Değerlendirme Öğrenci Sunumları
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. ICC Guide to Export Import Basics, 2nd Edition, no:641, 2010
Diğer Kaynaklar 2. Export/ Import Procedures and Documentation 4th Edition by Thomas A. Johnson, 2002, AMACOM, New York.
3. Dış Ticaret Rehberi, Tunay Köksal, Özcan Bora, 2009, Adalet Yayınevi, Ankara
4. Import/Export For Dummies, John J.Capela, 2008, Wiley Publishing, New York
5. IGEME, ICC Publications and Trade Websites

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 131