AKTS - Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku

Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku (LOG401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Deniz Ticaret ve Lojistik Hukuku LOG401 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Murat Sezgin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, deniz taşımacılığının hukuki ve operasyonel alt yapısının kazandırılmasını teminen kavramların tanıtılması, gemi taşımacılığındaki uluslararası işleyişin açıklanmasıdır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deniz ticaretinde kullanılan hukuki ve uygulamaya ait kavramları bilir
  • Türk ticaret kanununa göre gemi ve gemiciliğe ilişkin hükümleri bilir
  • Gemi yapımına ilişkin uygulamalarda fikir sahibi olur
  • Gemi mülkiyeti ve ipoteğine ilişkin hususları öğrenir.
  • Uluslararası gemi ile taşımacılık esaslarının Türk gemicilik sektörüne etkilerini kavrar
  • Liman işletimi ve yöneticiliği esaslarını bilir
Dersin İçeriği Gemi sicili ve ilgili işlemler, gemi rehni ve ipoteği, liman kısımları ve türleri, serbest bölgelerde liman idaresi, limanlarda antrepolar ve istif yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gemi nitelikleri, gemi kimliği ve bayrağı Ders Kitabı, İlgili Bölümler
2 Gemi sicili ve ilgili işlemler Ders Kitabı, İlgili Bölümler
3 Gemilerde mülkiyet ve diğer haklar Ders Kitabı, İlgili Bölümler
4 Gemi rehni ve ipoteği Ders Kitabı, İlgili Bölümler
5 Donatan ve Donatma iştiraki esasları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
6 Gemi kaptanlığı, gemi adamları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Deniz Ticaret Sözleşmeleri Ders Kitabı, İlgili Bölümler
9 Limanlar kısımları ve türleri Ders Kitabı, İlgili Bölümler
10 Liman organizasyonu ve yönetimi Ders Kitabı, İlgili Bölümler
11 Serbest bölgelerde liman idaresinin esasları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
12 Limanlarda yüklerin ayrılması, yerleştirilmesi ve antrepoların kullanılmı Ders Kitabı, İlgili Bölümler
13 Limanlarda çalışma ilkeleri ve istif yöntemleri. Ders Kitabı, İlgili Bölümler
14 Uluslararası liman mevzuatları ve uygulamaları Ders Kitabı, İlgili Bölümler
15 Genel tekrar, uygulama değerlendirmeleri Genel tekrar, uygulama değerlendirmeleri
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Ders Notları
Ders Kitabı 3. Deniz Ticaret Hukuku R.Kender, E. Çetingil
4. Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği,Erdal, M. (Editör) BETA Basım, İstanbul, 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 45 45
Toplam İş Yükü 80