AKTS - Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı

Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOG308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı LOG308 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Hakkı Doğankaya
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırma kurallarına özellikle odaklanarak hava lojistiği ve ulaştırmasının temel konseptlerini teorik bilgi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının etkin özellikleri uluslararası ve iç hava hukuku açısından incelenecektir. Öğrencilerin, uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının çerçevesi ve gelişiminin havacılık endüstrisinin gelişimi paralelinde, algılanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının konsept ve alt konseptlerinin tanıtılarak öğrencilerin uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının küresel ve yurtiçi havacılık kanun ve kurallarına karşılıklı etkisini anlamaları hedeflenmiştir. Ders uluslararası havacılık, hava lojistik ve ulaştırmasının genel tanıtılması ile başlayıp, küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırmasına ilişkin önemli kurum ve kuralların öğretilmesi ile devam edecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Havacılığı genel anlamı ile algılamak ve anlamak.
  • Havacılık endüstrisini genel anlamı ile algılamak ve anlamak.
  • Küresel hava ulaştırma karakteristikleri ve kurallarını anlamak.
  • Uluslar arası hava hukuku, IATA ve kurallarını anlamak.
  • Küreselleşme açısından Açık Semalar Anlaşmasını tanımak.
  • ICAO’nun kuruluşu, kural ve işlemlerini anlamak.
  • EASA’nın kuruluşu, kural ve işlemlerini anlamak.
  • Hava kargosunu hava alanı hizmetleri ve pazar açısından tanımak.
  • Hava lojistik ve ulaştırmasının gelecek beklentilerini açıklamak.
Dersin İçeriği Havacılık endüstrisi, havayolu taşımacılığı kuralları, uluslararası hava hukuku, ICAO kuralları, EASA kuralları, hava kargo.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Havacılığın Genel Tanıtımı “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 1: Sayfa: 3-14
2 Havacılık Endüstrisi “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 1: Sayfa: 14-21
3 Hava Ulaştırmasının Tarihsel Perspektifi “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 2: Sayfa: 29-67
4 Ulaştırmanın Küresel Yaklaşımları “Strategic Logistics Management”, Stock James R., Lambert Douglas M., 4th Ed., McGraw-Hill, Boston, 2001, Bölüm 8: Sayfa: 312-346
5 Hava Ulaştırmasının Kural ve Kurulları “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 3: Sayfa: 79-100
6 Uluslararası Hava Hukuku ve IATA’nın Tanıtımı "Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 16: Sayfa: 459-475
7 Ara Sınav
8 Açık Semalar Antlaşması “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 17: Sayfa: 476-484
9 ICAO Kuralları ICAO Yayınları
10 EASA Kuralları EASA Yayınları
11 Havayollarının Yapısı ve Ekonomik Özellikleri “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 5: Sayfa: 147-191
12 Hava Kargo “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, Bölüm 11: Sayfa: 319-337
13 Hava Kargo Havayolları, Hava Alanları ve Pazarı “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart, Chapter 12: Pages: 290-299
14 Uluslararası Hava Kargo Çevre Konuları “International Logistics: Management of International Trade Operations”, P. A. David, R.D. Stewart, Bölüm 12: Sayfa: 304-309
15 Hava Lojistik ve Ulaştırmasının geleceği Güncel Yayınlar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Air Transportation, A Management Perspective”, John G. WENSVEEN, 6th Ed., Ashgate Publishing, US, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. “International Logistics: Management of International Trade Operations”, Pierre A. David, Richard D. Stewart, 3rd Ed, Atomicdog Publication, US, 2010.
3. “Strategic Logistics Management”, Stock James R., Lambert Douglas M., 4th Ed., McGraw-Hill, Boston, 2001.
4. ICAO, FAA, EASA Publications.
5. Air Logistics and Transportation open sources

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 123