AKTS - Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama (LOG309) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama LOG309 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; tarihsel bir yaklaşım ve disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel pazarlama meselelerine çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; uluslararası pazarlamanın temel kavramlarını tanımlayacak
  • Bilgilerini kullanarak uluslararası pazarlama haber ve politikalarını yorumlayacak
  • Gerçek yaşam deneyimlerinden bir içgörü
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlama dinamikleri, uluslararası piyasa giriş stratejileri, uluslararası markalaşma stratejileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlamanın Kapsam ve Sorunları Bölüm 1, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 3-28
2 Uluslararası Pazarlama Dinamikleri Bölüm 2, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 29-56
3 Tarih ve Coğrafya: Kültürel Anlayışın Temelleri Bölüm 3, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 57-76
4 Uluslararası Pazarlamada Kültürel Dinamikler Bölüm 4, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 77-100
5 İş Dünyasının Gelenek ve Uygulamaları Bölüm 5, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 101-120
6 Uluslararası Politik ve Hukuki Ortam Bölüm 6, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 121-148
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Uluslararası Piyasa Araştırması Bölüm 7, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 148-176.
9 Yükselen Piyasalar ve Piyasa Davranışı Bölüm 8, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 177-202
10 Çokuluslu Piyasa Bölgeleri ve Piyasa Grupları Bölüm 9, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 203-240
11 Uluslararası Piyasa Stratejileri Bölüm 10, International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 240-262
12 Uluslararası Piyasa Giriş Stratejileri Bölüm International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 263-284
13 Uluslararası Markalaşma Stratejileri Bölüm International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 285-310
14 İhracat, Yönetim ve Lojistik Bölüm International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 310-328
15 Uluslararası Pazarlamada Etik ve Sorumluluk Bölüm International Marketing, Pervez N. Ghauri and Philip Cateora, McGraw-Hill, 3rd Edition, 2010: ss. 329-350
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. International Marketing, Pervez Ghauri, Philip Cateora, 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 60