AKTS - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (ART270) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar ART270 Güz ve Bahar 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doğal ve ekolojik sistemlerin temelleri araştırılarak yeni ve yaratıcı girişimler için kaynak olarak ele alınır. Doğal ekolojilerin temel işleyiş prensipleri yaratım süreçlerine model alınır. Disiplinler arası uygulamalar aracılığıyla yeni yaratıcılık ve girişimcilik fırsat alanları araştırılır. 21. yüzyıl becerileri kapsamında yeni gelişim alanları tanıtılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişim için gerekli çağdaş davranış modelleri ve beceriler hakkında bilgilendirilir.
  • Öğrenciler, güncel, sosyal ve ekonomik faaliyet alanlarında girişim motivasyonu kazanırlar.
  • Doğal ekolojik sistemler ve sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında temel düzeyde disiplinler arası bir anlayış kazanmaya yönlendirilir.
  • Çağdaş yaşam tarzları ve yaşam çevreleri ile doğal ekolojik sistemler arasındaki fiziksel ve sosyal ilişkiyi sorgulayıp eleştirerek pozitif sonuçlar çıkartmaya teşvik edilirler.
Dersin İçeriği Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Yaşam kaynağı ve desteği olarak doğal sistemler. Ekoloji: Büyük Küresel Etkileşim
3 Sürdürülebilirlik ilkeleri
4 Biomimicry: Tasarım, planlama ve organizasyonlar için model, önder ve ölçüt olarak doğa
5 Biomimicry: Disiplinlerarası yaratım ve çözüm örnekleri
6 Doğanın döngüsel dinamikleri
7 Eko-etkinlik ve Rejeneratif Modeller
8 Vize : Bir eleştirel gözlem rapor/poster sunumu
9 21. Yüzyıl becerileri için doğa
10 Modern Çağ'ın başlangıcından dördüncü Endüstriyel Devrim'e
11 Yaratıcılık ve girişimcilikte disiplinler arası yaklaşımlar
12 Doğadan esinlenen girişimcilik olanakları
13 Doğadan esinlenen girişimcilik başarı hikayeleri
14 Final Sunumları
15 Final Sunumları
16 Final Sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York: Morrow.
2. Borrello, M., Pascucci, S. ve Cembalo, L. (2020). Three Propositions to Unify Circular Economy Research: A Review. Sustainability. 12(10) 4069.
3. Cain, M. L., Bowman, W. D. ve Hacker, S. D. (2011). Ecology. Sunderland: Sinauer Assoc.
4. Ndubisi, N. O. ve Iftikhar, K. (2012). Relationship between Entrepreneurship, Innovation and Performance. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship 14 (2), 214-236.
5. Hofstra, N. ve Huisingh, D. (2014). Eco-Innovations Characterized: a Taxonomic Categorization for Assessing the Relationships between Humans and Nature. Journal of Cleaner Production 66, 459-468.
6. Hofstra, N. (2015). Entrepreneurship Inspired by Nature. The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management.
7. Myers, W. (2014). Biodesign, Nature Science Creativity. Thames & Hudson
8. Prieto-Sandoval, V., Jaca, C. ve Ormazabal, M. (2017). Towards a Consensus on the Circular Economy. Journal of Cleaner Production 179 (1) 605- 615.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 8 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 2 9 18
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 125