AKTS - İşletmelerde Sayısal Uygulamalar

İşletmelerde Sayısal Uygulamalar (MAN122) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletmelerde Sayısal Uygulamalar MAN122 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kerem Yüksel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, yöneticilerin karşılaşabilecekleri problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini göstermektedir. Derste, istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • işletmelere dair problemlerin tanımlanıp, istatiksel tekniklerle analiz ederek çözümleyebilme
Dersin İçeriği Yöneticilerin karşılaşabilecekleri problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla çözümü; istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmelerdeki uygulamalar, istatistik, veri, değişken kavramları Armutlulu Bölüm 1-2
2 Verilerin derlenmesi ve grafik çizimleri Armutlulu Bölüm 3
3 Verilerin özetlenmesi (merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri) Armutlulu Bölüm 4
4 Tanımlayıcı istatistik excel uygulamaları
5 Kısa süreli sınav
6 Olasılık teorisi Armutlulu Bölüm 5
7 Özel olasılık dağılımları Armutlulu Bölüm 7
8 Özel olasılık yoğunlukları Armutlulu Bölüm 8
9 Vize sınavı
10 Örnekleme dağılımları Armutlulu Bölüm 9
11 Parametlerin kestirimi Armutlulu Bölüm 10
12 Hipotez sınamaları Armutlulu Bölüm 11
13 Hipotez sınamaları Armutlulu Bölüm 11
14 Regresyon analizi Armutlulu (işletmelerde uyg.ist.) Bölüm 5
15 Hipotez sınamaları ve regresyon Excel uygulamaları
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Paul Newbold, William L. Carlson and Betty Thorne, Statistics for Business and Economics, Pearson Education
Diğer Kaynaklar 2. Thomas K. Tiemann, Introductory Business Statistics
3. Marcelo Fernandes, Statistics for Business and Economics
4. İsmail Hakkı Armutlulu, Işletme istatistiğine giriş
5. İsmail Hakkı Armutlulu, İşletmelerde Uygulamalı istatistik
6. Necmi Gürsakal, İstatistik 1-2
7. Fahamet Akın, Sosyal Bilimlerde istatistik

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek X
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak X
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek X
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek X
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak X
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak X
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak X
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak X
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak X
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak X
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 138