AKTS - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I (LOG206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I LOG206 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hakan Bezginli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kusursuz sorumluluk, motorlu taşıt işletenin sorumluluğu, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu ve organizatörü kavramları ve bu kişilerin hukuki sorumlulukları ile yetki belgeleri ve kaçakçılık kanununa ilişkin konularının, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı olarak belirlenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • En kapsamlı sorumluluk türü olan kusursuz sorumluluğu anlamak
  • Lojistik hizmetlerini verenler (acenta,organizatör, komisyoncu vs.) hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
  • Taşımacılıkta kullanılan belgeleri tanımak
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) ve askeri birimler, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden tasarım ve yönetim sistemlerinin tüm hukuksal boyutları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haksız Fiil, Kusura dayalı haksız fiil, Kusursuz sorumluluk halleri Ders notları
2 Motorlu taşıt işletenin sorumluluğu Ders notları
3 Taşımacı ve acente kavramları Ders notları
4 Taşıma işleri komisyoncusu ve organizatörü Ders Notları
5 Sorumluluk Ders Notları
6 Taşımacılıkta kullanılan belgelerin hukuki zorunlulukları Ders notları
7 Ara sınav
8 Yetki Belgeleri Ders Notları
9 Düzenli, arızi ve mekik sefer tanımları Ders notları
10 Yasak Eşya Ders Notları
11 Kaçak Eşya Ders Notları
12 Kaçakçılıkla mücadele kanunu Ders Notları
13 Aracın müsaderesi Ders Notları
14 Orta ve üst düzey yönetici belgeleri Ders notları
15 Uluslararası taşıma yetkisi ve genel tekrar Ders Notları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları
2. Karayolu Taşımacılık Hukuku, Hakan Bezginli, Tunay Köksal,Adalet Yayınları, 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 98