AKTS - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I (LOG206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistik ve Taşımacılık Hukuku I LOG206 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hakan Bezginli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kusursuz sorumluluk, motorlu taşıt işletenin sorumluluğu, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyoncusu ve organizatörü kavramları ve bu kişilerin hukuki sorumlulukları ile yetki belgeleri ve kaçakçılık kanununa ilişkin konularının, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı olarak belirlenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • En kapsamlı sorumluluk türü olan kusursuz sorumluluğu anlamak
  • Lojistik hizmetlerini verenler (acenta,organizatör, komisyoncu vs.) hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
  • Taşımacılıkta kullanılan belgeleri tanımak
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Lojistik hizmetler uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) ve askeri birimler, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden tasarım ve yönetim sistemlerinin tüm hukuksal boyutları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haksız Fiil, Kusura dayalı haksız fiil, Kusursuz sorumluluk halleri Ders notları
2 Motorlu taşıt işletenin sorumluluğu Ders notları
3 Taşımacı ve acente kavramları Ders notları
4 Taşıma işleri komisyoncusu ve organizatörü Ders Notları
5 Sorumluluk Ders Notları
6 Taşımacılıkta kullanılan belgelerin hukuki zorunlulukları Ders notları
7 Ara sınav
8 Yetki Belgeleri Ders Notları
9 Düzenli, arızi ve mekik sefer tanımları Ders notları
10 Yasak Eşya Ders Notları
11 Kaçak Eşya Ders Notları
12 Kaçakçılıkla mücadele kanunu Ders Notları
13 Aracın müsaderesi Ders Notları
14 Orta ve üst düzey yönetici belgeleri Ders notları
15 Uluslararası taşıma yetkisi ve genel tekrar Ders Notları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları
2. Karayolu Taşımacılık Hukuku, Hakan Bezginli, Tunay Köksal,Adalet Yayınları, 2015

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek X
2 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak X
3 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek X
4 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek X
5 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak X
6 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak X
7 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak X
8 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak X
9 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak X
10 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak X
11 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 98