AKTS - Elektronik Ticaret

Elektronik Ticaret (LOG409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektronik Ticaret LOG409 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Nurcan Özyazıcı Sunay
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, e-ticaret ile ilgili günümüzde süregelen değişikliklerin takip edilerek bu sisteme nasıl adapte olup geliştirileceği ile ilgili fikir yürütmelerinin sağlanması, web sitesi tasarımının nasıl yapılabileceği, birebir e-ticaretin kullanımı ve ihtiyaç duyulacak bilgilerin verilmesi olarak tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • E-ticarete yönelik temel prensiplerin ve kavramların anlaşılması
  • Bu kavramların teorilerde ve pratikte nasıl çalıştığının “gerçek dünyada” örnekler eşliğinde değerlendirilmesi
  • Öğrencilerin e-ticaret ile ilgili günümüzde süregelen değişikliklerin takip edilerek bu sisteme nasıl adapte olup geliştirileceği ile ilgili fikir yürütmelerinin sağlanması
Dersin İçeriği E-ticaret çeşitleri, işletme paradigmaları, temel kavramlar, e-ticaret araçları, ödeme çeşitleri, alt yapı çeşitleri (iletişim, teknoloji ve ödeme alt yapıları gibi), e-ticarette Türkiye?deki firmaların güncel pozisyonu ve veri depolama teknolojileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 E- Ticarete giriş ve E-Ticaretin değişen Yapısı Bölüm 1 ss.3-39
2 E- Ticaretin Yapısı ve İçeriği Bölüm 2 ss.51- 80 Bölüm 3 ss.103- 114
3 E-ticaret Pazar Mekanizması Bölüm 4 ss.192- 222
4 E-Ticarette ürün ve servis hizmetleri Bölüm 8 ss. 412- 480
5 Tüketici Davranışları, Müşteri Hizmetleri ve Reklam Bölüm 9 ss.481- 498
6 Network Analizi ve E-Ticaret Bölüm 5 ss.259- 281 Bölüm 12 ss. 690- 699
7 Ara Sınav
8 Firmalar arası E-ticaret (B2B) Bölüm 4 ss. 229- 244 Bölüm 7 ss. 394- 407
9 Şirket içi-dışı iletişim, E-devlet, C2C, E-Öğrenme Bölüm 6 ss. 372- 376
10 Mobil Ticaret http://sosyalmedya.co/en/mobile-commerce-report/, Mobile Commerce A-Z: How Turkish Commerce Evolves with Mobile [REPORT]
11 Hukuki Alt yapı ve Uygulamalar, Siber Suçlar Thomas Hoeren, “Law, ethics and Electronic Commerce”, International Review of Informationa Ethics, vol.3, 6/2005.
12 Sipariş- Tedarik ve Ödeme İşlemlerinin Uygulanması Bölüm 8 ss. 443- 464
13 E-Strateji ve Küresel E-ticaret Bölüm 5 ss. 319-329 örnek olay
14 E-Ticarette İhtiyaç Duyulan Uygulama ve Alt Yapı Örnek Çalışması Sınıf tartışması ve öğrenci sunumları
15 Örnek Uygulama ve Sunumlar Öğrenci Sunumları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Chaffey, Dave, E-Business and E-commerce Management: Strategy, implementation and practice, 4th edition, Prentice hall, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 25 25
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 143