AKTS - Lojistik ve Taşımacılık Hukuku

Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (LOG305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Lojistik ve Taşımacılık Hukuku LOG305 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hakan Bezginli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ulusal, uluslararası, bölgesel veya küresel ticari operasyonlar için; hammadde, yarı mamul, mamul, ana malzeme, malzeme, ürün, son ürün, bilgi ve hizmetlere ilişkin modlu, çok modlu, modlararası ve kombine taşıma, F.F., hizmet yönetimi, INCOTERMS, depolama, dağıtım, destek hizmetleri (sigorta, gümrük işlemleri) ve katma değer lojistik hizmetlere (paketleme, etiketleme, dokümantasyon) yönelik hukuki düzenlemelere ilişkin konularının, öğrencilere öğretilmesi dersin ana amacı olarak belirlenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği Lojistik hizmetler, uluslararası lojistik organizasyonlar (fraght forwarder, acenteler, 3PL., 4PL.) ve askeri birimler, uluslararası şirketler ve firmalar arasında iç ve dış malzeme ve ürün akışı, malzeme yönetimi, geçici depolama, fiziksel dağıtım ve tedarik zincirini kontrol eden tasarım ve yönetim sistemlerinin tüm hukuksal boyutları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Transit Rejimleri Ders Notları
2 Türkiye'nin taraf olduğu transit rejimleri Ders Notları
3 Ortak Transit Rejimi tanımı ve amacı Ders Notları
4 Ulusal transit rejimi Ders Notları
5 NCTS Sistemi Ders Notları
6 Asıl sorumlu kavramı ve teminat türleri Ders Notları
7 Ara Sınav
8 TIR Sözleşmesi tanımı ve amacı Ders Notları
9 TIR Karnesi Ders Notları
10 TIR Sisteminin Temel Prensipleri Ders Notları
11 CMR Konvansiyonu Tanımı Ders Notları
12 CMR Konvansiyonunun tarihi gelişimi, yapısı ve uygulama alanı Ders Notları
13 CMR Konvansiyonu kapsamında taşıma, taşıyıcı ve hukuki sorumluluk Ders Notları
14 ADR Konvansiyonu Ders Notları
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ders Notları
Diğer Kaynaklar 2. CMR Şerhi, Hakan Karan, Turhan Kitabevi, Ankara 2011
3. Karayolu ile yapılan taşımalarda taşıyıcının zıya ve hasardan doğan sorumluluğu, Burak Adıgüzel, Adalet Yayınevi 2. Baskı
4. Transit El Kitabı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-kitap,2010

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 148