AKTS - Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik (LOG315) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Lojistik LOG315 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Deniz, demiryolu ve çok modlu taşımacılığa ilişkin uluslararası anlaşmaların getirdiği esaslar ve Türkiye’nin yükümlülüklerinin öğrenilmesi dersin amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası deniz yolu ile taşımacılık ilkeleri kapsamında, Hague-Visby, Hamburg ve Rotterdam Kurallarını analiz eder
  • Uluslararası deniz yolu ile yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak Atina Konvansiyonunun içeriğii açıklayabilir
  • Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ana esasları bilmek suretiyle, karasu, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge ve açıksu kavramlarını tanımlayabilir
  • Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında transit geçiş ve zararsız geçiş kavramlarının kavraması beklenir
  • Uluslararası demiryolu taşımacılığına ilişkin uluslararası COTIF ve SMGS organizasyonları arasındaki farklılıkları ortaya koyabilir
  • Uluslararası demiryolu taşımacılığına ilişkin CIM, CUV,CIV ve RID ilkelerini kullanabilir
  • Uluslararası çoklu taşımacılığa (multimodal) ilişkin FIATA ilkeleri hakkında bilgi sahibidir
Dersin İçeriği Uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak deniz yolu ve demiryolu taşımacılığının temel ilkeleri, taşımacıların yüklendikleri sorumluluklar ve yükümlülükleri; birden fazla taşımacılık modunun söz konusu olduğu çoklu taşımacılığa ilişkin uluslararası ilkeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hague ve Visby Uluslararası Deniz Taşımacılığı Kuralları,Hague-Visby Kurallar bütünü Ders Notları Slayt 1-20 Hague and Visby Rules http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/doc.html
2 Hague-Visby Kuralları uyarınca taşımacıların sorumluluk ve yükümlülükleri Ders Notları Slayt 20-25 Hague and Visby Rules http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/doc.html
3 Hamburg Kuralları Ders Notları Slayt 26-40 Hamburg Rules http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/transport/hamburg/Hamburg-Rules-Commonwealth.pdf
4 Rotterdam Kuralları Ders Notları Slayt 41-59 Rotterdam rules of international sea transportation http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html
5 Rotterdam Kuralları uyarınca taşımacıların sorumluluk ve yükümlülükleri Ders Notları Slayt 60-69 Rotterdam rules http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/transport_goods/2008rotterdam_rules.html
6 Atina Konvansiyonu Ders Notları Slayt 70-85 Athens Convention http://www.gard.no/ikbViewer/Content/72411/Athens%20Convention%20and%20ratifications%20April%202013.pdf
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ana esasları Ders Notları Slayt 86-95 United Nations Sea Law http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
9 COTIF’in kuruluş amacı ve ilkeleri Ders Notları Slayt 96-105 COTIF http://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/
10 CIM (Uluslararası Demiryolu ile Mal Taşımacılığı) ilkeleri Ders Notları Slayt 96-105 COTIF http://www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/
11 RID ( Uluslararası Demiryolu ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı) ilkeleri Ders Notları Slayt 116-122 The principles of RID http://www.cit-rail.org/en/freight-traffic/legislation/
12 CIV (Uluslararası Demiryolu ile Araç Kullanımı) ilkeleri Ders Notları Slayt 106-115 CIV https://www.vr.fi/attachments/asiakaspalvelu/newfolder/5rm29GKaR/uniform_rules_civ.pdf
13 RID ( Uluslararası Demiryolu ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı) ilkeleri Ders Notları Slayt 123-130 CUV http://www2.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/Documents_2ed/B_International_Instruments/7_UNECE_OTIF_presentation.pdf
14 CIM ve SMGS karşılaştırması Ders Notları Slayt 130-134 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/wp24/wp24-inf-docs/documents/id07-03e.pdf
15 Çoklu Taşıma Konvansiyonları Ders Notları Slayt 135-140 http://www.unescap.org/ttdw/CapBuild/Module%20-Multimodal%20Transport%20Operations.pdf
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lecture notes and regulatory provisions in relation with Hague-Visby, Hamburg and Rotterdam Rules, Athens Convention Lecture Notes about COTIF and SMGS Lecture Notes about CIM, CIV, CUV and RID Lecture Notes about multimodal transportation

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 60