AKTS - Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri

Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri (LOG406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dış Ticarette ve Uluslararası Lojistikte Yazışma Teknikleri LOG406 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere dış ticaret ve uluslararası lojistikte kullanılan yazışma teknikleri hakkında tatminkâr bir görüş kazandırmaktır. Ders; disiplinler arası bir anlayışla küresel bir ortamda firmaların karşılaştıkları sorunlar konusunda öğrencilere çağdaş bir görüş kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; tüm iletişim faaliyetlerini kolaylıkla ve etkin bir şekilde yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler İhracat ve ithalat dökümanlarını tanımayacaklardır.
  • Öğrenciler yabancı marketlerdeki satış işlemlerine yönelik rolleri anlayacaklardır.
Dersin İçeriği Dış ticarette kullanılan örnek yazışmalar, form ve sözleşmeler, iş sunumları, toplantı, ticaret fuarları ve müzakereler, sektörlere göre meslekler, terimler, süreçler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Telefonda İngilizce Bölüm 1, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 5-11
2 E-mail ve Mektup Yazımı Bölüm 2, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 13-25
3 Dış Ticarette Kullanılan Örnek Yazışmalar ve İngilizce Çevirileri Bölüm 3, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 27-64
4 Dış Ticarette Kullanılan Örnek Yazışmalar ve İngilizce Çevirileri Bölüm 3, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 27-64
5 Dış Ticarette Kullanılan Form ve Sözleşmeler Bölüm 4, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 67-168
6 Dış Ticarette Kullanılan Form ve Sözleşmeler Bölüm 4, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 67-168
7 Dış Ticarette Kullanılan Form ve Sözleşmeler Bölüm 4, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 67-168
8 Dış Ticarette Kullanılan Form ve Sözleşmeler Bölüm 4, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 67-168
9 Ara Sınav
10 İş Sunumları Bölüm 5, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 177-185
11 Toplantı, Ticaret Fuarları ve Müzakereler Bölüm 6, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013 pp. 187-208
12 Proje Yönetimi Bölüm 7, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 213-223
13 Proje Yönetimi Bölüm 7, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013.pp. 213-223
14 Sektörlere Göre Meslekler, Terimler, Süreçler Bölüm 8, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 231-263
15 Sektörlere Göre Meslekler, Terimler, Süreçler Bölüm 8, Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013; pp. 231-263
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dış Ticarette İletişim , Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (Communication, Negotiation and Contract Management in Foreign Trade); Dr. Jur. Tunay Köksal and R. Özgün Kehya); Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 148