AKTSTeminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu

Teminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu (OZH608) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu OZH608 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sabih Arkan
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uygulamada sıklıkla karşılaşılan teminat mektubu konusunda ileri bilgi seviyesine ulaşmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Banka teminat mektubunu tanımlar.
  • Banka teminat mektubu türlerinin özelliklerini kullanabilir.
  • Bankanın haklarını ve borçlarını açıklar.
  • Uygulamada ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları çözer.
  • Uyuşmazlıklarda yetkili mahkemeyi belirler.
Dersin İçeriği Teminat mektubunun genel esaslar, teminat mektubunun çeşitleri, bankanın hukuki durumu, hakkın kötüye kullanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teminat Mektubunun Genel Esasları Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
2 Türk Hukukunda Gelişimi Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
3 Ekonomik ve Hukuki Önemi Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
4 Çeşitleri Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
5 Teminat Mektubunun Çıkarılması Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
6 Taraflar Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
7 Taraflar Arasındaki Asıl Borç İlişkisiyle Teminat Mektubunun Hukuki Durumu Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
8 Ara Sınav
9 Bankanın Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59- 84.
10 Bankanın Ödeme Yapma Mecburiyeti Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
11 Bankanın Ödemeden Kaçınabileceği Haller Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
12 Muhatabın Hakkını Kötüye Kullanma Halleri Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
13 Muhatabın Hakkını Kötüye Kullanmasının Sonuçları Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
14 Uyuşmazlıklarda Yetkili Mahkeme Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
15 Teminat Mektubunun Başlıca Sorunları ve Yargıtay İçtihatları Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arkan, Sabih, “Teminat Mektubu Veren Bankanın Hukuki Durumu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XVI, Sayı 4, 1992, s. 59-84.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126