ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Özel Hukuk alanında Doktora derecesi alamay hak kazanırlar.