ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OZH600 Seminer 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
OZH697 Tez Önerisi 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3
OZH690 Yeterlik 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OZH699 Tez 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - - - - -

Alan Seçmeli

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
OZH601 Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
OZH602 Kusursuz Sorumluluk 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4
OZH603 Bono Uygulamaları 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH604 Joint Venture ve Konsorsiyum 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH605 Uluslararası Aile Hukuku 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
OZH606 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
OZH607 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH608 Teminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH609 Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5
OZH610 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
OZH611 İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
OZH612 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
OZH613 İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
OZH614 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5
OZH615 Şirketler Hukukunda Pay Sahipleri/Ortak Davası (Actio Pro Socio) 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH616 Kredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4
OZH655 Araştırma Yöntemleri 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3
OZH531 Çek Hukuku ve Uygulamaları 4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4
OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
OZH617 Kişilik Haklarının Korunması - - - - - - - - - - - - - - -