ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Bu program, Doktora seviyesinde (TYYÇ 8. Seviye) öğrenim veren bir programdır.