ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
OZH600 Seminer 0 0 0 5
OZH697 Tez Önerisi 0 0 0 20
OZH690 Yeterlik 0 0 0 30
OZH699 Tez 0 0 0 150
SBE-OZH-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-OZH-DR-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 0 0 21 240

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
OZH601 Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu 3 0 3 5
OZH602 Kusursuz Sorumluluk 3 0 3 5
OZH603 Bono Uygulamaları 3 0 3 5
OZH604 Joint Venture ve Konsorsiyum 3 0 3 5
OZH605 Uluslararası Aile Hukuku 3 0 3 5
OZH606 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 3 0 3 5
OZH607 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 3 0 3 5
OZH608 Teminat Mektubu Çıkaran Bankanın Hukuki Durumu 3 0 3 5
OZH609 Banka ve Tüketiciler Arasında Akdedilen Sözleşmeler 3 0 3 5
OZH610 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) 3 0 3 5
OZH611 İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları 3 0 3 5
OZH612 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 3 0 3 5
OZH613 İş Akdinin Feshi ve İş Güvencesi 3 0 3 5
OZH614 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 5
OZH615 Şirketler Hukukunda Pay Sahipleri/Ortak Davası (Actio Pro Socio) 3 0 3 5
OZH616 Kredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması 3 0 3 5
OZH655 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
OZH531 Çek Hukuku ve Uygulamaları 3 0 3 5
OZH542 İş Sözleşmesi Hukuku 3 0 3 5
OZH617 Kişilik Haklarının Korunması 3 0 3 5
Toplam 60 0 60 100