AKTS - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (OZH612) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk OZH612 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız
  • Araş. Gör. Elif Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bir türü olan ve özellikle iş uyuşmazlıklarında zorunlu olan arabuluculuk konusu ile ilgili temel bilgilerin verilmesi amacını taşır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arabuluculuk ve amacını açıklarlar.
  • Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeleri kullanırlar.
  • Arabulucuların hakları ve yükümlülükleri hakkındaki problemleri çözerler.
  • Arabuluculuk faaliyetinde uygulanacak kurallarını açıklarlar.
  • Arabuluculuk Daire Başkanlığı kuruluş ve görevlerini açıklarlar.
Dersin İçeriği Yargılama dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, tarafların arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözebilmelerinin yolları, uygulanacak sistematik teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuğun Amacı, Kapsamı Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
2 Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İki Levha.
3 Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İki Levha.
4 Arabulucuya Başvuru Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
5 Arabuluculuk Sözleşmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
6 Mahkeme İçi Arabuluculuk Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
7 Arabulucunun Seçimi ve Arabulucu Sözleşmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
8 Ara Sınav
9 Arabuluculuk Oturumları Öncesi Hazırlık Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
10 Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
11 Son Anlaşma ve Hukuki Niteliği Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
12 Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
13 Arabuluculuk Sicili ve Eğitim Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
14 Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
15 Arabuluculuk Kurulu Yeşilırmak,A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Taşpolat Tuğsavul, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.
Diğer Kaynaklar 2. Ildır, G. (2003). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. Ankara: Seçkin.
3. Yeşilırmak, A.(2011).Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem Bilirkişilik ve Tahkim. İstanbul: On İki Levha.
4. Kekeç, E. K. (2014). Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler (2. Baskı). Ankara: Adalet.
5. Yazıcı Tıktık, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: On İki Levha.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126