ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bilgi 1 Bilgi
2
Beceriler 1 Beceriler
2
4
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
Alana Özgü Yetkinlik 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
3
Öğrenme Yetkinliği 3 Öğrenme Yetkinliği