ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Özel Hukuk Doktora Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.