AKTS - Uluslararası Aile Hukuku

Uluslararası Aile Hukuku (OZH605) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Aile Hukuku OZH605 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin
  • Araş. Gör. Ogün Erşan Aydınlı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı uluslararası unsur taşıyan nişanlanma, evlenme, boşanma, evlat edinme, velayet ve vesayet konularına temel bilgileri vermek ve bu konulara ilişkin hukuki problemleri çözebilme yetisi sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, uluslararası unsurlu aile hukukuna ilişkin hukuki sorunları çözer.
  • Öğrenci mevzuatı eleştirir ve çözüm önerileri sunar.
  • Öğrenci aile hukukuna ilişkin düzenlemelerdeki problemleri belirtir.
Dersin İçeriği Aile hukukunda yabancılık unsuru, aile hukukunun vasıflandırılması, nişanlanmaya uygulanacak hukuk, evlilik ve genel hükümlerine uygulanacak hukuk, boşanma ve ayrılığa uygulanacak hukuk, evlilik mallarına uygulanacak hukuk, soybağının kurulmasına uygulanacak hukuk, soybağının hükümlerine uygulanacak hukuk, evlat edinmeye uygulanacak hukuk, afakaya

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası Özel Hukukun Genel Esasları Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
2 Vasıflandırma Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
3 Atıf Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
4 Kamu Düzeni ve Doğrudan Uygulanan Kurallar Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
5 Nişanlanma Ehliyeti ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
6 Nişanlanmanın Şekli Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
7 Nişanlanmanın Hüküm ve Sonuçlarına Uygulanacak Hukuk Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
8 Ara Sınav
9 Evlenme Ehliyeti ve Engellerine Uygulanacak Hukuk Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
10 Evlenmenin Maddi Şartlarına Uygulanacak Hukuk Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
11 Evliliğin Şekli Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
12 Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
13 Nafaka Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
14 Velayet Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
15 Mal Rejimleri Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ziya Akıncı, Milletlerarası Aile Hukuku, Vedat Yayıncılık, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126