AKTSKredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması

Kredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması (OZH616) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kredi Sigorta İlişkileri Bağlamında Kredi Hayat Sigortası Uygulaması OZH616 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Aynur Yongalık
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı, bankacılık ve sigortacılık sektörünü biraraya getiren kredi ile bağlantılı sigorta türlerinin ve özellikle kredi hayat sigortası uygulamasının değerlendirilmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sigorta Hukuku mevzuatını eleştirir. • Kredi kavramı ve sigorta kavramını tanımlar. • Kredi ile bağlantılı sigorta türlerini bu türlere ilişkin mevzuat ile eşleştirebilir. • Kredi hayat sigortasının unsurlarını sayar. • Kredi hayat sigortasının özelliklerini açıklar. • Kredi sigortası ile kredi hayat sigortasının ilişkisini açıklar, karşılaştırır. • Uygulamada ortaya çıkan sigorta uyuşmazlıklarını çözer.
  • • Kredi kavramı ve sigorta kavramını tanımlar.
  • • Kredi ile bağlantılı sigorta türlerini bu türlere ilişkin mevzuat ile eşleştirebilir.
  • Kredi hayat sigortasının unsurlarını sayar.
  • • Kredi hayat sigortasının özelliklerini açıklar.
  • • Kredi sigortası ile kredi hayat sigortasının ilişkisini açıklar, karşılaştırır.
  • Uygulamada ortaya çıkan sigorta uyuşmazlıklarını çözer.
Dersin İçeriği Kredi kavramı, sigorta kavramı, kredi ile bağlantılı sigortalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kredi ve Sigorta Kavramları Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
2 Kredi ile Bağlantılı Sigortalar Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
3 Kredi Hayat Sigortası Kavramı Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
4 Kredi Hayat Sigortasının Tarihi Gelişimi Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
5 Kredi Hayat Sigortasının Uygulama Alanı Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
6 Kredi Hayat Sigortasının Sınıflandırılması Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
7 Kredi Hayat Sigortasında Sözleşmenin Kurulması ve Tarafları Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
8 Ara Sınav
9 Kredi Hayat Sigortasında Risk Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
10 Kredi Hayat Sigortasında Prim ve Sigorta Bedeli Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
11 Kredi Hayat Sigortasında Bazı Klozlar Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
12 Kredi Hayat Sigortasının Sona Ermesi Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
13 Kredi Sigortası ile Kredi Hayat Sigortasının İlişkisi Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
14 Kredi Hayat Sigortasında Hukuki İlişkiler Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
15 Kredi Hayat Sigortasının Başlıca Sorunları ve Çözümler Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yongalık, Aynur: Hukuki Açıdan Kredi Hayat Sigortası, Ankara 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 70
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Özel hukuk ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Özel hukuk alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Özel hukuk sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Özel hukuk alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Özel hukuk alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Özel hukuk alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Özel hukuk alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126