ECTS - - Özel Hukuk Doktora Programı

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.