AKTS - Galois Kuramı

Galois Kuramı (MATH546) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Galois Kuramı MATH546 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH541
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı cisim genişlemeleri ve Galois kuramının temel bilgilerini ve Galois kuramının bazı uygulamalarını vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Normal ve ayrılabilir cisim genişlemelerini anlar
  • Galois Kuramının temel teoremini anlar ve uygular
  • Norm ve İz gönderimlerini anlar ve kullanır
  • Devirli cisim genişlemelerini anlar
  • Diskriminantları anlar ve kullanır
Dersin İçeriği Cismin karakteristiği, Frobenius morfizmi, cisim genişlemeleri, cebirsel genişlemeler, primitif elemanlar, Galois genişlemeleri, otomorfizmalar, normal genişlemeler, ayrılabilir ve ayrılamaz genişlemeler, Galois kuramının temel teoremi, sonlu cisimler, siklotomik genişlemeler, norm ve iz gönderimleri, devirli genişlemeler, diskriminantlar, üçüncü v

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cisim Genişlemeleri Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
2 Otomorfizmalar Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
3 Normal Genişlemeler Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
4 Ayrılabilir ve ayrılamaz genişlemeler Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
5 Konuların gözden geçirilmesi
6 Ara sınav 1
7 Galois Kuramının temel teoremi Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
8 Sonlu Cisimler Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
9 Siklotomik Genişlemeler Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
10 Norm ve İz Gönderimleri Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
11 Konuların gözden geçirilmesi
12 Ara Sınav 2
13 Devirli Genişlemeler Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
14 Diskriminantlar Kaynaklardan ilgili başlığın araştırılması
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. P. Morandi, Field and Galois Theory, Springer-Verlag, New York, 1996
Diğer Kaynaklar 2. J. S. Milne, Fields and Galois Theory, Lecture Notes, 1998, avaliable at: http://www.jmilne.org/math/CourseNotes/FT.pdf
3. J-P. Escofier, Galois Theory, Springer-Verlag, New York, 2001
4. E. Artin, Galois Theory, Dover Publications, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Lisans öğreniminden elde edilen yeterlilikleri temel alarak, aynı ya da farklı bir alandaki bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olur.
2 Bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olur.
3 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir.
4 Alanında, bağımsız olarak, bir problem kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirerek problemi çözebilir ve sonuçları değerlendirebilir.
5 Alanındaki çalışmalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda, çözümün üretilmesine yönelik sistematik yaklaşımların geliştirilmesinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, uygulama planları ve prensipler geliştirerek elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
7 Alanındaki bilgiyi geliştirerek bunları bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
8 Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri inceleyerek, kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekler, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde sunma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilimsel çalışmaları takip ederek araştırma yapacak ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Matematik temelli yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini bilimsel amaçlı kullanabilir.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 77