ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının tezli seçeneği 4 zorunlu ve 3 seçmeli ders içerirken, tezsiz seçeneği 4 zorunlu ve 6 seçmeli ders içerir. Program boyunca danışmanın onayıyla en fazla 2 lisans dersi alınabilinir. 

 

Yüksek Lisans Tezli Program (Toplam 120 AKTS)
- 3 Zorunlu Ders (15 AKTS)
- 4 Seçmeli Ders (20 AKTS)
- 1 Seminer Dersi (5 AKTS)
- Yüksek Lisans Tezi (80 AKTS)

 

Yüksek Lisans Tezsiz Program (Toplam 90 AKTS)
- 3 Zorunlu Ders (15 AKTS)
- 7 Seçmeli Ders (35 AKTS)
- 1 Mezuniyet Projesi (40 AKTS)