ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 Bilgi
2
Beceriler 3 Beceriler
4
5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2
3
Öğrenme Yetkinliği 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2
3
4
Alana Özgü Yetkinlik 1 Alana Özgü Yetkinlik
2
3
4