ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Matematik yüksek lisans programı, matematiğin belirli bir alanının derinliklerinde araştırmalar yapmak için olduğu kadar, lisans çalışmalarında kazanılan bilgilerin daha üst düzeyde geliştirilmesi için de tasarlanmıştır. Bu program Matematik doktorası için bir ilk adımdır. Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim elemanları güncel araştırmalarını cebir, sayılar teorisi, analiz, geometri ve topoloji, diferansiyel ve fark denklemleri, nümerik analiz, olasılık ve istatistik, kriptoloji (şifreleme teorisi) alanlarında sürdürmektedir.