ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan adaylar ilgili FBE'ler tarafından belirlenen koşullara sahip olmaları halinde doktora programlarına geçiş yapabilirler.