ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.