ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH541 Cebir 3 0 3 5
MATH587 Uygulamalı Matematik 3 0 3 5
MDES600 Araştırma Yöntemleri ve İletişim Becerileri 3 0 3 5
MATH500 Mezuniyet Projesi 0 0 0 40
FBE-MATH-T-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA6 Alan Seçmeli 0 0 3 5
FBE-MATH-T-AE1FA7 Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 9 0 30 90

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH521 Sayısal Analiz I 3 0 3 5
MATH522 Sayısal Analiz II 3 0 3 5
MATH524 Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Sonlu Fark Metodları 3 0 3 5
MATH542 Cebirsel Sayılar Kuramı 3 0 3 5
MATH543 Grup Teori I 3 0 3 5
MATH545 Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş 3 0 3 5
MATH546 Galois Kuramı 3 0 3 5
MATH547 Cebirsel Geometri 3 0 3 5
MATH552 Kompleks Analiz 3 0 3 5
MATH555 Bernstein Polinomları 3 0 3 5
MATH556 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH557 Fonksiyonel Analiz 3 0 3 5
MATH562 Diferansiyel Denklemler Teorisi 3 0 3 5
MATH563 Fark Denklemleri 3 0 3 5
MATH564 İmpalsif Diferansiyel Denklemler 3 0 3 5
MATH565 Zaman Skalasında Dinamik Sistemler 3 0 3 5
MATH571 Topoloji 3 0 3 5
MATH572 Diferansiyellenebilir Çokkatlılar 3 0 3 5
MATH573 Cebirsel Topoloji 3 0 3 5
MATH574 Riemann Geometrisi 3 0 3 5
MATH575 Çokkatlılar Üzerinde Analiz 3 0 3 5
MATH576 Diferansiyel Topoloji 3 0 3 5
MATH582 Yaklaştırım Teorisi 3 0 3 5
MATH585 Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MATH584 Uygulamalı Matematikte Doğrusal Olmayan Problemler 3 0 3 5
MATH591 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MATH577 Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş 3 0 3 5
MDES610 Diferansiyel ve Fark Denklemleri ile Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
MDES615 Analitik Olasılık Teorisi 3 0 3 5
MDES618 Mühendislikte Olasılık Metotları 3 0 3 5
MDES620 Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü 3 0 3 5
MDES621 Sayısal Lineer Cebir 3 0 3 5
MATH482 Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
MATH485 Fark Denklemlerinin Teorisi 3 0 3 6
MATH467 Dinamik Sistemler ve Kaos 4 0 4 6
MATH486 Matematiksel Modelleme 3 0 3 6
ECON552 İleri Veri Modelleme 3 0 3 5
MATH316 Finansal Türevler Matematiği 3 0 3 6
MDES655 Doğrusal Optimizasyon 3 0 3 5
MATH427 Kriptografiye Giriş 3 0 3 6
MATH658 Operatör Teorisi 3 0 3 5
IE519 Tahmin 3 0 3 5
MATH490 Optimizasyona Giriş 3 0 3 6
MATH448 Algoritmalar 2 0 3 6
MATH659 Spektral Temsiller ve Sınırsız Operatör Teorisi 3 0 3 5
MATH333 Matris Analizi 3 0 3 6
Toplam 138 0 139 239