AKTS - Zaman Skalasında Dinamik Sistemler

Zaman Skalasında Dinamik Sistemler (MATH565) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Zaman Skalasında Dinamik Sistemler MATH565 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Öğretim elemanının izni
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı This course is intended primarily for the student of mathematics, physics or engineering who wishes to use hybrid equations obtained by unifying discrete (difference) and continuous (differential) equations. To do so it aims to introduce differential equations on time scales and develop methods to solve them.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • zaman skalasında dferensiyelleme ve integrallemeği anlar ve uygular,
  • zaman skalasında diferensiyel denklemlerin (dinamik sistemlerin) temel özelliklerini ve onların çözüm yöntemlerini anlar,
  • zaman skalasında Sturm-Liouville ozdeğer problemini bilir.
Dersin İçeriği Zaman skalasında diferensiyelleme, zaman skalasında integralleme, zaman skalasında birinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler, başlangıç değer problemi, zaman skalasında üstel fonksiyonlar, zaman skalasında ikinci mertebeden lineer diferensiyel denklemler, sınır değer problemi, Green fonksiyonu, Sturm-Liouville özdeğer problemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zaman skalasında diferensiyelleme. s. 5-21
2 Zaman skalasında integralleme. s. 22-31
3 Zaman skalasında birinci mertebeden diferensiyel denklemler için başlangıç değer probleminin çözümü için varlik ve teklik teoremi. s. 321-326
4 Zaman sklasında üstel fonksiyonun diferensiyel denklem aracılığı ile tanımlanması ve üstel fonksiyonun özellikleri. s. 58-68
5 Zaman skalasında üstel fonksiyon örnekleri. s. 69-74
6 Zaman skalasında değişken katsayılı birinci mertebeden lineer diferensiyel denklemlerin çözümlenmesi. s. 75-78
7 Arasınav
8 Zaman skalasında ikinci mertebeden lineer homojen diferensiyel denklemler, Wronskian. s. 81-87
9 Zaman skalasında snüs ve kosinüs fonksiyonlarının tanımlanması ve onların özellikleri. s. 87-93
10 Zaman skalasında sabit katsayılı ikinci mertebeden diferensiyel denklemlerin çözümlenmesi. s. 93-96
11 Zaman skalasında ikinci mertebeden homojen olmayan lineer diferensiyel denklemler, Parametrelerin seçimi. s. 113-116
12 Zaman sklasında ikinci mertebe lineer diferensiyel denklemler için sınır değer problemi, Green fonksiyonu. s. 164-177
13 Zaman skalasında Sturm-Liouville özdeğer problemi. s. 177-183
14 Zaman skalasında özfonksiyonlar cinsinden açılım formülleri. s. 183-187
15 Zaman sklasında yüksek mertebeden lineer diferensiyel denklemler. s. 238-253
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. Bohner and A. Peterson, Dynamic Equations on Time Scales: An Introduction with Applications, Birkhauser, Boston, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. V. Kac and P. Cheung, Quantum Calculus, Springer, New York, 2002.
3. V. Lakshimikantham, S Sivasundaram, and B. Kaymakçalan, Dynamic Systems on Measure Chains, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996.
4. M. Bohner and A. Peterson, editors, Advances in Dynamic Equations on Time Scales, Birkhauser, Boston, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Lisans öğreniminden elde edilen yeterlilikleri temel alarak, aynı ya da farklı bir alandaki bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olur.
2 Bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisine sahip olur.
3 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir.
4 Alanında, bağımsız olarak, bir problem kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirerek problemi çözebilir ve sonuçları değerlendirebilir.
5 Alanındaki çalışmalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda, çözümün üretilmesine yönelik sistematik yaklaşımların geliştirilmesinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6 Alanı ile ilgili konularda strateji, uygulama planları ve prensipler geliştirerek elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
7 Alanındaki bilgiyi geliştirerek bunları bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
8 Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri inceleyerek, kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekler, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde sunma becerisine sahip olur.
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilimsel çalışmaları takip ederek araştırma yapacak ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir.
10 Matematik temelli yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini bilimsel amaçlı kullanabilir.
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 7 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 35