ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Matematik Yüksek Lisans Programı'na 2011-2012 akademik yılından itibaren öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Yüksek lisans programı öğrencilere lisans seviyesinden daha derinlikte matematiksel bilgi ve beceriler kazandırarak onları günümüzün araştırma ortamına hazırlamaktadır. Program aynı zamanda doktoraya devam etmek isteyen öğrenciler için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlar. Ayrıca programımız yüksek düzeyde eğitim programları, ileri teknoloji içeren sanayi kolları ve matematik eğitimi gerektiren devlet kurumları ve işletmelerinde çalışacak nitelikli personel yetişmesini sağlar.